▌ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์


ที่อยู่ : 261/1 หมู่ 11 บ้านโดด ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170 

โทรศัพท์ : 044569334

โทรสาร : 044569300

E-Mail :  samrongthapwittayakom@hotmail.com

︾ แผนที่ตั้งโรงเรียน