▌ ประกาศโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่