รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ สพม.สุรินทร์ “โรงเรียนสวย น่าอยู่” 

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์