ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

261/1 หมู่ 11 ต.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

โทรศัพท์ 044569334