▌ปีการศึกษา 2566

หน้าหลักงานวิชาการ  》 

กิจกรรมประกอบอาหาร(ยุวกาชาด) ปีการศึกษา 2566 - February 14, 2024 Read more 

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ รายวิชาบูรณาการ รดับชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2566 - February 14, 2024 Read more 

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2566 - February 9, 2024 Read more 

นิทรรศการแสดงผลงานการเรียนรู้บูรณาการ นักเรียนระดับชั้น ม.5 - February 7, 2024 Read more 

การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน สพม.สุรินทร์ ลีก2 U15 ประจำปี 2566 - February 6, 2024 Read more 

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ลูกเสือ ยุวกาชาด และสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2566 - February 2-3, 2024 Read more 

ทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และปวช.3 - January 26-28, 2024 Read more 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - January 27-28, 2024 Read more 

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวาระครบรอบ 102 ปี ยุวกาชาดไทย ณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน - January 27, 2024 Read more 

กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ระหว่าง วันที่ 17 -23 มกราคม 2567 - January 17-23, 2024 Read more 

ทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และปวช.2 - January 21, 2024 Read more 

นักเรียนห้องเรียน SME ร่วมโครงการค่ายสะเต็มศึกษา STEM ณ "วังดุม เมาท์เทนแคมป์" - January 5-7, 2024 Read more 

กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565 - December 25, 2023 Read more 

นิทรรศการแสดงผลงานการเรียนรู้บูรณาการ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - December 22, 2023 Read more 

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน SME Field Visit to Siem Reap, Cambodia 2023 - December 15-17, 2023 Read more 

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 สอบภาคทฤษฎี ประจำปีการศึกษา 2566 - December 10, 2023 Read more 

กิจกรรมร้องเพลงสากล สัปดาห์ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มสาระ ตปท. - December 8, 2023 Read more 

Math Camp BRU 2023 - December 2-3, 2023 Read more 

กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ - December 1, 2023 Read more 

พิธีเปิด-ปิดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด - November 29, 2023 Read more 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเอกสารประกอบหลักสูตรรายวิชาโดยการนำตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางลงสู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) - November 24, 2023 Read more 

พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" - November 22, 2023 Read more 

การแสดง ชุด จีน-ไทยไมตรี (จง ไท้ โย่ว อี้ ) ณ เวทีบ้านจีน งานมหัศจรรย์งานช้างประจำปี 2566 - November 21, 2023 Read more 

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2566 - November 11, 2023 Read more 

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566 - November 3, 2023 Read more 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อติดตาม ชี้แจงผลการเรียนและแนวทางการดำเนินการ สำหรับนักเรียนที่ติด 0, ร, มส, มผ - October 28, 2023 Read more 

ปฐมนิเทศนักเรียน ก่อนเข้ารับการฝึกประสบการณ์อาชีพ - October 15, 2023 Read more 

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3x3 ในรายการกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2566 - October 12, 2023 Read more 

แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  - September 18, 2023 Read more  

กิจกรรมนำเสนอโครงงานวิจัยของนักเรียนชั้นมัยยมศึกษาปีที่ 6/1(SME)  - September 14, 2023 Read more  

กีฬาฟุตบอลนักเรียน สพม.สุรินทร์ U15 ลีก2 ครั้งที่ 3  - September 10, 2023 Read more  

SRK English Hero Camp 2023  - September 8-9, 2023 Read more  

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2566  - September 7, 2023 Read more  

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล รายการแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.สุรินทร์ คัพ ประจำปี 2566  - September 7, 2023 Read more  

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สอบผ่านธรรมศึกษา ปี 2565  - September 5, 2023 Read more  

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาต่างประเทศ Weerawatyothin Test of Languages Proficiency (WT-TOLP)" ประจำปี 2566  - September 2, 2023 Read more  

โครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2566  - September 1, 2023 Read more  

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีพฤติกรรมการขาดเรียน ร้อยละ 15 ขึ้นไป ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  - August 31, 2023 Read more  

การแข่งขัน  การประกวดพานบายศรี (สำหรับใช้ในพิธีมงคล) ประเภท นักเรียน/นักศึกษา/ประชาชน เนื่องในงานสืบสานวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  - August 30, 2023 Read more  

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกับการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss)  - August 28, 2023 Read more  

รับการศึกษาดูงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงในสถานศึกษา จากโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์  - August 24, 2023 Read more  

มหกรรมวิชาการ (OPEN HOUSE) และสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566  - August 18, 2023 Read more  

บรรยายงานวิจัยด้านโบราณดาราศาสตร์ ความสัมพันธ์ของ ฤกษ์ ราศี และดวงดาว กับการวางผังของสถาปัตยกรรมโบราณ  - August 13, 2023 Read more  

พิธีเปิดชุมนุมของผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2566  - August 9, 2023 Read more  

พิธีเข้าประจำหมู่ สมาชิกยุวกาชาด ปีการศึกษา 2566  - August 9, 2023 Read more  

ทดสอบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางการประเมินการรู้วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  - August 9, 2023 Read more  

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  - August 4, 2023 Read more  

การแข่งขันการแก้ปัญหาด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566  - July 24, 2023 Read more  

ค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2566  - July 24, 2023 Read more  

การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1  - July 24, 2023 Read more  

นักเรียนเข้าร่วมการทดสอบความรู้ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  - July 22, 2023 Read more  

โครงการอบรมค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ณ มรภ.สุรินทร์  - July 15, 2023 Read more  

มอบทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ ประจำปี 2566  - July 12, 2023 Read more  

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  - June 28, 2023 Read more  

โครงการวันสุนทรภู่รำลึก ประจำปีการศึกษา 2566  - June 27, 2023 Read more  

กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับชาติ "พัฒนาทักษะภาษาสดุดีมหากวีไทย"ครั้งที่ 1 ของสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย  - June 26, 2023 Read more  

กิจกรรม SME พี่พบน้อง  - June 23, 2023 Read more  

กิจกรรมปรับพื้นฐาน ห้องเรียน SME ปีการศึกษา 2566  - May 9, 2023 Read more