▌ปีการศึกษา 2566

หน้าหลักงานวิชาการ  》 

แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  - September 18, 2023 Read more  

กิจกรรมนำเสนอโครงงานวิจัยของนักเรียนชั้นมัยยมศึกษาปีที่ 6/1(SME)  - September 14, 2023 Read more  

กีฬาฟุตบอลนักเรียน สพม.สุรินทร์ U15 ลีก2 ครั้งที่ 3  - September 10, 2023 Read more  

SRK English Hero Camp 2023  - September 8-9, 2023 Read more  

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2566  - September 7, 2023 Read more  

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล รายการแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.สุรินทร์ คัพ ประจำปี 2566  - September 7, 2023 Read more  

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สอบผ่านธรรมศึกษา ปี 2565  - September 5, 2023 Read more  

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาต่างประเทศ Weerawatyothin Test of Languages Proficiency (WT-TOLP)" ประจำปี 2566  - September 2, 2023 Read more  

โครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2566  - September 1, 2023 Read more  

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีพฤติกรรมการขาดเรียน ร้อยละ 15 ขึ้นไป ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  - August 31, 2023 Read more  

การแข่งขัน  การประกวดพานบายศรี (สำหรับใช้ในพิธีมงคล) ประเภท นักเรียน/นักศึกษา/ประชาชน เนื่องในงานสืบสานวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  - August 30, 2023 Read more  

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกับการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss)  - August 28, 2023 Read more  

รับการศึกษาดูงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงในสถานศึกษา จากโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์  - August 24, 2023 Read more  

มหกรรมวิชาการ (OPEN HOUSE) และสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566  - August 18, 2023 Read more  

บรรยายงานวิจัยด้านโบราณดาราศาสตร์ ความสัมพันธ์ของ ฤกษ์ ราศี และดวงดาว กับการวางผังของสถาปัตยกรรมโบราณ  - August 13, 2023 Read more  

พิธีเปิดชุมนุมของผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2566  - August 9, 2023 Read more  

พิธีเข้าประจำหมู่ สมาชิกยุวกาชาด ปีการศึกษา 2566  - August 9, 2023 Read more  

ทดสอบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางการประเมินการรู้วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  - August 9, 2023 Read more  

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  - August 4, 2023 Read more  

การแข่งขันการแก้ปัญหาด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566  - July 24, 2023 Read more  

ค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2566  - July 24, 2023 Read more  

การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1  - July 24, 2023 Read more  

นักเรียนเข้าร่วมการทดสอบความรู้ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  - July 22, 2023 Read more  

โครงการอบรมค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ณ มรภ.สุรินทร์  - July 15, 2023 Read more  

มอบทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ ประจำปี 2566  - July 12, 2023 Read more  

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  - June 28, 2023 Read more  

โครงการวันสุนทรภู่รำลึก ประจำปีการศึกษา 2566  - June 27, 2023 Read more  

กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับชาติ "พัฒนาทักษะภาษาสดุดีมหากวีไทย"ครั้งที่ 1 ของสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย  - June 26, 2023 Read more  

กิจกรรม SME พี่พบน้อง  - June 23, 2023 Read more  

กิจกรรมปรับพื้นฐาน ห้องเรียน SME ปีการศึกษา 2566  - May 9, 2023 Read more