❐ วิชาการ

กิจกรรมปรับพื้นฐาน ห้องเรียน SME ปีการศึกษา 2567 - May 13, 2024 Read more 

อบรมเชิงปฏิบัติการการนำตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) - April 1, 2024 Read more 

การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา - March 28, 2024 Read more 

❐ บริหารทั่วไป

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 - May 25, 2024 Read more 

โครงการ "รู้ราก รู้หลัก รู้รักษ์ ส.ร.ค." ประจำปีการศึกษา 2567 - May 14, 2024 Read more 

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม ระดับชั้น ม.1, ม.4 และ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2567 - May 10, 2024 Read more 

❐ บริหารงานบุคคล

ยินดีต้อนรับ ครูวีรภัทร อินธิกาย - May 13, 2024 Read more 

ยินดีต้อนรับ ครูรัตนา บุญธนาสิริ - May 10, 2024 Read more 

ส่งครูครูหรรษนันท์ ปัญญาเอก ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร - May 7, 2024 Read more 

❐ บริหารงบประมาณ

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - October 5, 2023 Read more  

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  Read more

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓Read more