❐ วิชาการ

กิจกรรมประกอบอาหาร(ยุวกาชาด) ปีการศึกษา 2566 - February 14, 2024 Read more 

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ รายวิชาบูรณาการ รดับชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2566 - February 14, 2024 Read more 

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2566 - February 9, 2024 Read more 

❐ บริหารทั่วไป

การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ SME ปีการศึกษา 2567 - February 18, 2024 Read more 

กิจกรรม Debate การแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้ลงสมัครเลือกตั้งประธานสภานักเรียน - February 16, 2024 Read more 

กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567 - February 15, 2024 Read more 

❐ บริหารงานบุคคล

กิจกรรมแสดงความยินดีแก่นายนพร นามสว่าง - February 19, 2024 Read more 

วันครู ครั้งที่ 68 สมาคมครูอำเภอสำโรงทาบ - January 16, 2024 Read more 

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (บุคลากร) - December 28, 2023 Read more 

❐ บริหารงบประมาณ

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - October 5, 2023 Read more  

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  Read more

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓Read more