❐ วิชาการ

แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  - September 18, 2023 Read more  

กิจกรรมนำเสนอโครงงานวิจัยของนักเรียนชั้นมัยยมศึกษาปีที่ 6/1(SME)  - September 14, 2023 Read more  

กีฬาฟุตบอลนักเรียน สพม.สุรินทร์ U15 ลีก2 ครั้งที่ 3  - September 10, 2023 Read more  

❐ บริหารทั่วไป

กิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2566 - September 23, 2023 Read more  

กิจกรรมอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2566 - September 21, 2023 Read more  

กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2566  - September 7, 2023 Read more  

❐ บริหารงานบุคคล

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - September 22, 2023 Read more  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพิธีมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - September 21, 2023 Read more  

กิจกรรมแสดงความยินดี แก่บุคลากรครู ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  - August 29, 2023 Read more  

❐ บริหารงบประมาณ

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  Read more

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓Read more

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  Read more