การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 4-6 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์