รับการศึกษาดูงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงในสถานศึกษา จากโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์

วันพฤหัสบดี ที่ 24 เดือนสิงหาคม 2566 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงในสถานศึกษา จากโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  ณ เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เวลา 13.00 - 15.00 น.


ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม >>

Ref.  273/2566