กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ได้แก่ 1. การแข่งขันคริสเวิร์ด 2. การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ 3. การแข่งขันคัดลายมือภาษาอังกฤษ ณ ห้องเรียนรวม ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันเป็นอย่างดี