พิธีเปิดชุมนุมของผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นางวริษฐา นิ้วทอง รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดชุมนุมของผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ หอประชุมโรงอาหาร 30 ปี โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม