การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2566

โดยมีทีมผู้บริหาร นำโดยนายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ร่วมให้กำลังใจตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและบุคลากรครูผู้ฝึกซ้อม ณ สนามการแข่งขันรายการต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ

(ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2566