▌ ข่าวประกาศ ปีการศึกษา 2566

หน้าหลักข่าวประกาศ

🔴 ข่าวประกาศภายในโรงเรียน

🔵 ข่าวประกาศภายนอกโรงเรียน

🔴 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 60 และ 80 ภาคเรียนที่ 1-2566 นักเรียนที่มีเวลาเรียน ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึง 80 Read more

🔴 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Read more

🔴 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Read more

🔴 ยกเลิก ประกาศเรียนออนไลน์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 Read more

🔴 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สพม.สุรินทร์ Read more

🔴 หยุดเรียนภายในวันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2566 Read more

🔴 ปิดเรียน (กรณีพิเศษ) Read more

🔴 รับสมัครเพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ Read more

🔴 ระเบียบโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ว่าด้วย ทรงผมของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ Read more

🔴 ระเบียบโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ว่าด้วย เครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ Read More

🔴 ระเบียบโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ว่าด้วย แนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  Read more

🔴 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566  Read more

🔴 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 และ ปวช.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566  Read more

🔴 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566  Read more

🔴 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 และ ปวช.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566  Read more

🔴 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (SME) ประจำปีการศึกษา 2566  Read more

🔴 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียน SME ปีการศึกษา 2566 Read more

🔴 ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 ม.4 และ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2566 Read more

🔴 ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียน SME ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 Read more