ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

นักเรียนสามารถเข้าดูผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss (SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง) ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป 

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566.pdf