ผลการประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

   ผลการประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติ "ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ" เจ็ดทศวรรษ ธ ครองธรรม ธ ครองไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

        ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอาทิตยา สืบโสดา โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

        ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1

        ครูผู้ฝึกสอน นายอนุวัฒน์ แก้วลอย

ประกาศ.pdf