รับสมัครเพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์