ประกาศโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ (ม.1, ม.4, ปวช.1) ปีการศึกษา 2567

▌ม.1 ปีการศึกษา 2567

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ_ม.1_2567.pdf

▌ม.4 ปีการศึกษา 2567

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ_ม.4_2567.pdf

ปวช.1 ปีการศึกษา 2567

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ_ปวช.1_2567.pdf