ประกาศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เรื่อง แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2566

 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม 2566

 อัปเดตข้อมูล :

October 3, 2023 - 3:13 PM

แก้ไขข้อมูลป้ายประกาศวันปิดภาคเรียน จากบรอดแคสต์ Line@ รร.
จากวันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2566
แก้ไขเป็น วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2566
ดังรายละเอียดด้านล่างนี้