ประกาศผู้มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียน ผู้มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน.pdf