ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียน SME ปีการศึกษา 2566

ระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (SME)

ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (SME)