ปีการศึกษา 2566

หน้าหลักงานบุคคล 

พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 - April 1, 2024 Read more 

ส่งนายนพพร นามสว่าง เนื่องในโอกาสบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา - February 29, 2024 Read more 

กิจกรรมแสดงความยินดีแก่นายนพร นามสว่าง - February 19, 2024 Read more 

วันครู ครั้งที่ 68 สมาคมครูอำเภอสำโรงทาบ - January 16, 2024 Read more 

โครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และส่งความสุขแก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 - December 28, 2023 Read more 

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (บุคลากร) - December 28, 2023 Read more 

พิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการ - December 21, 2023 Read more 

กิจกรรมต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยกาสถานศึกษา - December 18, 2023 Read more 

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย - December 12, 2023 Read more 

ส่ง รองผู้อำนวยการ รัชดาภรณ์ ประคองชื่อ - December 8, 2023 Read more 

กิจกรรมอำลานักเรียน_นางรัชดาภรณ์ ประคองชื่อ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา - December 6, 2023 Read more 

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร - December 5, 2023 Read more 

พิธีลงนามการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ปีงบประมาณ 2567 - November 23, 2023 Read more 

ส่งครูปิยณัฐ ทรีศรี ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - November 16, 2023 Read more 

กิจกรรมอำลานักเรียน "ครูปิยณัฐ ทรีศรี" - November 10, 2023 Read more 

พิธีวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ - October 23, 2023 Read more 

พิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช - October 13, 2023 Read more 

งานแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา - October 5, 2023 Read more  

กิจกรรมแสดงความยินดี - October 2, 2023 Read more  

กิจกรรมอำลานักเรียนของครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 - September 29, 2023 Read more  

งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู ปีงบประมาณ 2566 - September 28, 2023 Read more  

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - September 22, 2023 Read more  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพิธีมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - September 21, 2023 Read more  

กิจกรรมแสดงความยินดี แก่บุคลากรครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  - August 29, 2023 Read more  

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566  - August 12, 2023 Read more  

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  - August 11, 2023 Read more  

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  - July 28, 2023 Read more  

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา  - July 28, 2023 Read more  

กิจกรรมแนะนำบุคลากรใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  - June 7, 2023 Read more  

ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา  - June 1, 2023 Read more  

กิจกรรมต้อนรับบุคลากรใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  - May 31, 2023 Read more  

กิจกรรมอำลานักเรียนของบุคลากรครู  - May 26, 2023 Read more  

แสดงความยินดีคุณครูภาณุรุจ บุญสังข์ ในการย้ายเพื่อดำรงตำแหน่งครูทางสังกัดใหม่  - May 19, 2023 Read more  

การประชุมพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง)  - May 17, 2023 Read more  

กิจกรรมต้อนรับบุคลากรใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  - May 16, 2023 Read more  

สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง เอกศิลปะ  - May 11, 2023 Read more  

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 2566) งานบริหารงานบุคคล


1. เอกสาร หลักฐานร่องรอยคะแนนประเมินทั้ง 4 กลุ่มงาน

https://drive.google.com/file/d/1zIdbOII_SUnNfzzV7vaBl4yivBGm01xs/view?usp=drive_link


2. แบบประเมินตนเอง ส่งภายในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566

https://drive.google.com/file/d/1DwMYt0ucVrA60alNHSHAVxuzfCf5OO56/view?usp=sharing


3. ส่งคลิปการสอน PA บุคคล

https://forms.gle/2EyvmMx9Xahc1Bin6


4. งานกลุ่มบริการวิชาการ ส่งก่อนวันที่ 14 กันยายน 2566

4.1 นิเทศชั้นเรียนได้ที่ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe57wA3hPyaRuL3N_vX84xsjexjLUSZo_nXBvVLVO0MROoG3g/viewform

4.2 วิจัยในชั้นเรียน https://forms.gle/ZvWZU5sGH17H5o228

4.3 สื่อการเรียนรู้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmjYXkXgEz3uJLqY5tDVTMe-e37_rm1Dn9hb6DKmk2dIaWuw/viewform


5. กรอกลิงค์ข้อมูลงานบุคคล ส่งก่อนวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566

https://forms.gle/t9FKDJNVmCbmWqZK7