ปีการศึกษา 2566

หน้าหลักงานบุคคล 

งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู ปีงบประมาณ 2566 - September 28, 2023 Read more  

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - September 22, 2023 Read more  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพิธีมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - September 21, 2023 Read more  

กิจกรรมแสดงความยินดี แก่บุคลากรครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  - August 29, 2023 Read more  

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566  - August 12, 2023 Read more  

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  - August 11, 2023 Read more  

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  - July 28, 2023 Read more  

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา  - July 28, 2023 Read more  

กิจกรรมแนะนำบุคลากรใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  - June 7, 2023 Read more  

ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา  - June 1, 2023 Read more  

กิจกรรมต้อนรับบุคลากรใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  - May 31, 2023 Read more  

กิจกรรมอำลานักเรียนของบุคลากรครู  - May 26, 2023 Read more  

แสดงความยินดีคุณครูภาณุรุจ บุญสังข์ ในการย้ายเพื่อดำรงตำแหน่งครูทางสังกัดใหม่  - May 19, 2023 Read more  

การประชุมพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง)  - May 17, 2023 Read more  

กิจกรรมต้อนรับบุคลากรใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  - May 16, 2023 Read more  

สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง เอกศิลปะ  - May 11, 2023 Read more  

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 2566) งานบริหารงานบุคคล


1. เอกสาร หลักฐานร่องรอยคะแนนประเมินทั้ง 4 กลุ่มงาน

https://drive.google.com/file/d/1zIdbOII_SUnNfzzV7vaBl4yivBGm01xs/view?usp=drive_link


2. แบบประเมินตนเอง ส่งภายในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566

https://drive.google.com/file/d/1DwMYt0ucVrA60alNHSHAVxuzfCf5OO56/view?usp=sharing


3. ส่งคลิปการสอน PA บุคคล

https://forms.gle/2EyvmMx9Xahc1Bin6


4. งานกลุ่มบริการวิชาการ ส่งก่อนวันที่ 14 กันยายน 2566

4.1 นิเทศชั้นเรียนได้ที่ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe57wA3hPyaRuL3N_vX84xsjexjLUSZo_nXBvVLVO0MROoG3g/viewform

4.2 วิจัยในชั้นเรียน https://forms.gle/ZvWZU5sGH17H5o228

4.3 สื่อการเรียนรู้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmjYXkXgEz3uJLqY5tDVTMe-e37_rm1Dn9hb6DKmk2dIaWuw/viewform


5. กรอกลิงค์ข้อมูลงานบุคคล ส่งก่อนวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566

https://forms.gle/t9FKDJNVmCbmWqZK7