ส่งครูปิยณัฐ ทรีศรี ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นางรัชดาภรณ์ ประคองชื่อ รองผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเดินทางส่งนายปิยณัฐ ทรีศรี (ครูบิ๊ก) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครู ณ  โรงเรียนกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์