กิจกรรมแสดงความยินดีแก่นายนพร นามสว่าง

วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ด้านกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรมแสดงความยินดีแก่นายนพร นามสว่าง  ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ เนื่องในโอกาสเปลี่ยนตำแหน่งและได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

โดยการนำของนายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมมอบของขวัญและดอกไม้แสดงความยินดี