กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (บุคลากร)

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ด้านกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ของผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักการฯ แม่บ้าน เวลา 13.00 น. ณ ห้องเรียนรวม โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม