กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม นำโดยนายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมี นายนิพพิชฌน์  อติอนวรรตน์ เป็นประธานในพิธี 


โดยร่วมกิจกรรมตามช่วงเวลา ดังนี้ 


ช่วงเวลาเวลา 07.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 91 รูป ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสำโรงทาบ

ช่วงเวลาเวลา 09.30 น.  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอสำโรงทาบ