กิจกรรมแสดงความยินดี แก่บุคลากรครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

วันอังคาร ที่ 29 เดือนสิงหาคม 2566 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ด้านกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรมแสดงความยินดี แก่บุคลากรครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ได้แก่

1. นางสาวอภิญญา บุราคร กลุ่มวิชาเอก คณิตศาสตร์ กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

2. นางสาวทัศน์ณฤทัย ณนาวีสำเภาทอง กลุ่มวิชาเอก ภาษาไทย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

3. นายจีรวิทย์ นิตยหัสกูล กลุ่มวิชาเอก อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ สำนักงานการศึกษาพิเศษ

จัดกิจกรรม ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม