▌ข่าวประชาสัมพันธ์ 2566

หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธ์

🔵 ข่าวภายในโรงเรียน

🔴  ข่าวภายนอกโรงเรียน

🔵 สัปดาห์ "วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน" ระหว่างวันที่ 15-21 มกราคม 2567  Read More

🔵 วิธีลงทะเบียนและการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Student Messenger (SM) สำหรับผู้ปกครอง  Read More

🔵 เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน  Read More

🔴 โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด (คลิปสั้น TikTok)  Read More

🔵 ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ  Read More

🔵 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีกาศึกษา 2566 ระดับ สพม.สุรินทร์  Read More

🔵 รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  Read More

🔵 กำหนดการถ่ายภาพอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2566 ตารางเวลาถ่ายภาพอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2566  Read More

🔵 กำหนดการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 ในวันเสาร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2566  Read More

🔵 ตารางงานวงโยธวาทิต โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม (SRK Marching band) ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2566  Read More

🔴 ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล ( Digital Competency ) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา  Read More

🔴 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 1 ระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2567  Read More

🔴 นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2566  Read More

🔵 เชิญชวนทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อรับเกียรติบัตรเนื่องในโครงการ วันสุนทรภู่รำลึก ประจำปีการศึกษา 2566  Read More

🔵 ประกวด คลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นให้เป็นคนสุจริตและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  Read More

🔵 SRK Challenge เวทีสร้างคนเก่งและดี  Read More

🔵 เรียนเชิญศิษย์เก่าร่วมประชุม เรื่องการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  Read More

🔵 ค่ายปรับพื้นฐานและกิจกรรมแรกพบ นักเรียนห้องเรียน SME (ม.1 และ ม.4)  Read More

 🔵 กำหนดการ ค่าย "รู้ราก รู้หลัก รู้รักษ์ ส.ร.ค."  Read More