▌ข่าวประชาสัมพันธ์ 2566

หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธ์

🔵 ข่าวภายในโรงเรียน

🔴  ข่าวภายนอกโรงเรียน

🔴 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 1 ระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2567  Read More

🔴 นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2566  Read More

🔵 เชิญชวนทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อรับเกียรติบัตรเนื่องในโครงการ วันสุนทรภู่รำลึก ประจำปีการศึกษา 2566  Read More

🔵 ประกวด คลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นให้เป็นคนสุจริตและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  Read More

🔵 SRK Challenge เวทีสร้างคนเก่งและดี  Read More

🔵 เรียนเชิญศิษย์เก่าร่วมประชุม เรื่องการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  Read More

🔵 ค่ายปรับพื้นฐานและกิจกรรมแรกพบ นักเรียนห้องเรียน SME (ม.1 และ ม.4)  Read More

 🔵 กำหนดการ ค่าย "รู้ราก รู้หลัก รู้รักษ์ ส.ร.ค."  Read More