กำหนดการถ่ายภาพอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2566 ตารางเวลาถ่ายภาพอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2566