สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีกาศึกษา 2566 ระดับ สพม.สุรินทร์

สรุปผลการแข่งขัน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม. สุรินทร์ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566" โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม มีผลการแข่งขันดังนี้

  รางวัลชนะเลิศ 7 รายการ

  รางวัลเหรียญทอง 47 รายการ

  รางวัลเหรียญเงิน 26 รายการ

  รางวัลเหรียญทองแดง 5 รายการ

  รางวัลเข้าร่วม 6 รายการ

       โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนและคุณครูผู้ฝึกสอนทุกท่าน