นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิริวิมล สุภาวหา
นักเรียนชั้น ม.5/1
ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2566

อ้างอิงไฟล์ pdf หน้าที่ 12

 Cr : หน้าประกาศ @http://olympic.sut.ac.th/


anno_33_camp1.pdf