เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน