▌ ตารางสอน/ตารางเรียน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

2/2566   1/2566    2/2565    1/2565   2/2564     1/2564     2/2563    1/2563    2/2562    1/2562    2/2561    1/2561    2/2560    1/2560    2/2559

ตารางเรียน  (เริ่มใช้ 24 ตุลาคม 2566)

ตารางสอน  (เริ่มใช้ 24 ตุลาคม 2566)

ตารางการใช้ห้องเรียน

มาทำความรู้จักโปรแกรมที่ใช้จัดตารางกันเถอะ !!! 

โปรแกรม Trwin 6.03 (เวอร์ชันเก่า) ลูกเล่นต่างๆน้อยกว่าเวอร์ชันปัจจุบัน รูปแบบการแสดงผลบางจุด เกิดจากการจัดการโดยใช้ระบบ manual (ออกแบบเองโดยใช้มือ) และไม่สามารถอัพเดทเวอร์ชันใหม่ Trwin 6.08 ได้ เนื่องจากใช้บริการมาแล้วเกิน 20 ปี และต้องเสียค่าบริการ 8,000 บาท

© แจ้งรายวิชาหาย