ตารางสอน/ตารางเรียน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

TRWIN 2/2566 >> 

1/2566   2/2565    1/2565      2/2564     1/2564     2/2563    1/2563    2/2562    1/2562    2/2561    1/2561    2/2560    1/2560    2/2559

ตารางเรียน  (เริ่มใช้ 25 ตุลาคม 2565)

ตารางสอน  (เริ่มใช้ 25 ตุลาคม 2565)

ตารางการใช้ห้องเรียน