ตารางสอน/ตารางเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

TRWIN 2/2566 >> 

2/2565    1/2565     2/2564     1/2564     2/2563    1/2563    2/2562    1/2562    2/2561    1/2561    2/2560    1/2560    2/2559

🔗 ำสั่งปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 

ลขที่คำสั่ง 115/2565   Click

ตารางเรียน  (เริ่มใช้ 25 กรกฎาคม 2565)

ปรับปรุงข้อมูล : 23 ก.ค. 65 , 13.10 น. 

ตารางสอน (เริ่มใช้ 25 กรกฎาคม 2565)

ปรับปรุงข้อมูล : 23 ก.ค. 65 , 13.10 น. 

ตารางการใช้ห้องเรียน

🔴 อาคาร 1

อาคาร 1.pdf

🔴 อาคาร 2

อาคาร 2.pdf

🔴 อาคาร 3

อาคาร 3.pdf

🔴 อาคาร

ห้องว่าง 412  (ห้องประจำเดิม ม.6/2)

ห้องว่าง 426 (ห้องประจำเดิม ม.5/6)


อาคาร 4.pdf

🔴 อาคาร/ห้อง อื่นๆ

อาคารอื่นๆ.pdf

🔴 ข้อมูลตารางสอน/ตารางเรียนเดิม (เริ่มใช้ 17 พฤษภาคม 2565) Click