ตารางสอน/ตารางเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

TRWIN 2/2566 >> 

1/2566   2/2565    1/2565      2/2564     1/2564     2/2563    1/2563    2/2562    1/2562    2/2561    1/2561    2/2560    1/2560    2/2559

   ข้อมูลในตาราง จัดการข้อมูลจากเงื่อนไข 2 ข้อ ดังนี้

        1. เอกสารที่ผ่านการตรวจสอบจากงานหลักสูตรฯ ณ วันที่ 11 เมษายน 2566 Click (ข้อมูลที่ปรากฏในตารางเกิดจากข้อมูลในส่วนนี้ และเงื่อนไขต่างๆที่แจ้งไว้เท่านั้น)

        2. ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงจากข้อ 1. ดำเนินการจัดการข้อมูลตามมติของผู้บริหาร ณ วันที่ 29 เมษายน 2566

        หมายเหตุ : หากข้อมูลรายวิชา ไม่ตรงกับลิงก์ข้อมูลในข้อ 1. ให้กดที่นี่เพื่อแจ้งแก้ไข

ตารางเรียน  (เริ่มใช้ 15 พฤษภาคม 2566)

ตารางสอน  (เริ่มใช้ 15 พฤษภาคม 2566)

ตารางการใช้ห้องเรียน

มาทำความรู้จักโปรแกรมที่ใช้จัดตารางกันเถอะ !!! 

โปรแกรม Trwin 6.03 (เวอร์ชันเก่า) ลูกเล่นต่างๆน้อยกว่าเวอร์ชันปัจจุบัน รูปแบบการแสดงผลบางจุด เกิดจากการจัดการโดยใช้ระบบ manual (ออกแบบเองโดยใช้มือ) และไม่สามารถอัพเดทเวอร์ชันใหม่ Trwin 6.08 ได้ เนื่องจากใช้บริการมาแล้วเกิน 20 ปี และต้องเสียค่าบริการ 8,000 บาท