▌ปีการศึกษา 2567

หน้าหลักงานวิชาการ  》 

รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานสถานศึกษา ผ่านการนิเทศบูรณาการแบบพื้นที่เป็นฐานโดยใช้กระบวนการ PLC ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson study) ครั้งที่ 1/2567 - July 2, 2024 Read more 

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ - July 1, 2024 Read more 

กิจกรรมปรับพื้นฐาน ห้องเรียน SME ปีการศึกษา 2567 - May 13, 2024 Read more