กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2567

📂 รวมกิจกรรมโรงเรียน

รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานสถานศึกษา ผ่านการนิเทศบูรณาการแบบพื้นที่เป็นฐานโดยใช้กระบวนการ PLC ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson study) ครั้งที่ 1/2567 - July 2, 2024 Read more 

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ - July 1, 2024 Read more 

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนเชิงดิจิตอล จากบริษัทอักษรเจริญทัศน์ - June 20, 2024 Read more 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 - May 25, 2024 Read more 

โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปี 2567 - May 21, 2024 Read more 

กิจกรรมต้อนรับบุคลากรใหม่ - May 21, 2024 Read more 

กิจกรรมอำลานักเรียนของบุคลากรครู - May 17, 2024 Read more 

โครงการ "รู้ราก รู้หลัก รู้รักษ์ ส.ร.ค." ประจำปีการศึกษา 2567 - May 14, 2024 Read more 

ยินดีต้อนรับ ครูวีรภัทร อินธิกาย - May 13, 2024 Read more 

กิจกรรมปรับพื้นฐาน ห้องเรียน SME ปีการศึกษา 2567 - May 13, 2024 Read more 

ยินดีต้อนรับ ครูรัตนา บุญธนาสิริ - May 10, 2024 Read more 

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม ระดับชั้น ม.1, ม.4 และ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2567 - May 10, 2024 Read more 

ส่งครูครูหรรษนันท์ ปัญญาเอก ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร - May 7, 2024 Read more 

ส่งครูวัชรา ขันธะพานิชย์ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ - May 7, 2024 Read more 

กิจกรรมมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียน ห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม.4 และ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2567 - March 31, 2024 Read more 

กิจกรรมมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียน ห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2567 - March 30, 2024 Read more 

กิจกรรมสอบคัดเลือก นักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม.4 และ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2567 - March 24, 2024 Read more 

กิจกรรมสอบคัดเลือก นักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2567 - March 23, 2024 Read more 

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม.1, ม. 4 และ ปวช. 1 ปีการศึกษา 2567 - March 9, 2024 Read more 

รายงานตัวและมอบตัว ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ SME ปีการศึกษา 2567 - March 6, 2024 Read more 

การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ SME ปีการศึกษา 2567 - February 18, 2024 Read more