การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ SME ปีการศึกษา 2567

วันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โดยกลุ่มบริหารทั่วไป ด้านงานรับนักเรียน จัดสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (SME) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 มีนักเรียนเข้ารับการสอบคัดเลือก จำนวน 35 คน ณ อาคาร 3 ห้อง 312 โดยมีคณะผู้บริหารร่วมให้กำลังใจนักเรียนในการสอบ นำโดยนายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์ ผู้อำนวยการ คณะรองผู้บริหาร ตลอดจนคณะกรรมการรับนักเรียนทุกท่าน บรรยากาศการสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย