กิจกรรม รณรงค์ Kick-off การฉีดวัคซีน HPV "Save Our School Children by 1 Million HPV Vaccines"

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เป็นสถานที่จัดกิจกรรม รณรงค์ Kick-off การฉีดวัคซีน  HPV     "Save Our School Children by 1 Million HPV Vaccines"  โดยกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  โดยมีนายเก่ง สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรงทาบ เป็นประธานในพิธี กลุ่มเป้าหมายในการรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เป็นนักเรียนหญิง  จำนวน 173 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทย