พิธีมอบทุนเสมอภาคให้แก่นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2566 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม นำโดยนายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คณะทำงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดพิธีมอบทุนเสมอภาคให้แก่นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 รอบที่ 2ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องเรียนรวม โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์