มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่มีจิตอาสาช่วยงานธนาคารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ให้เกียรติ มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่มีจิตอาสาช่วยงานธนาคารโรงเรียนประจำปีการศึกษา2566