สถานที่จัดการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ณ หอประชุม โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม