ฉีดวัคซีน (HPV) มะเร็งปากมดลูกในนักเรียนหญิง เข็มที่ 1 (เก็บตก)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ออกให้บริการฉีดวัคซีน (HPV) มะเร็งปากมดลูกในนักเรียนหญิง เข็มที่ 1 (เก็บตก) ซึ่งเป็นวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV (Human Papilloma Virus) อันเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดมะเร็งปากมดลูก โดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จำนวน 89 คน