ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ รู้ราก รู้หลัก รู้รักษ์ ส.ร.ค. ประจำปีการศึกษา 2567