ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 โดย สพม.สุรินทร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

มอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ปีการศึกษา 2567

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 - 17.00 น.

 :: ลิงก์เข้าร่วมประชุม Click  

25670508_160933_3289.pdf.crdownload