ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน

วิธีการลงทะเบียนบุคคลทั่วไป

1. เลือก ลงทะเบียน (เฉพาะผู้ใช้งานใหม่)

2. อ่านข้อตกลงในการใช้บริการ DIGITAL ID กดเลือกยินยอมตามเงื่อนไข และกดยินยอม

3. ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เลือก การใช้เลเซอร์โค้ดและกดยืนยัน

4. ระบุ ชื่อ นามสกุล เป็นภาษาไทย วันเดือนปีเกิดและเลเซอร์โค้ดหลังบัตรประชาชน และกดยืนยัน

5. ตั้งบัญชีผู้ใช้งานโดยใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลักและใส่รหัสผ่าน (PASSWORD)

6. ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

7. กดขอรหัส OTP ระบุ OTP ที่ได้รับทางโทรศัพท์มือถือและกดยืนยัน

8. ตรวจสอบข้อมูล และยืนยันข้อมูล

วิธีการใช้งานระบบไทยมีงานทำสำหรับบุคคลทั่วไป

เว็บไซต์ "ไทยมีงานทำ"