รางวัล พระพฤหัสบดี ประจำปี 2566 ระดับภาค ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

รางวัลฯ ปีการศึกษา 2566 >>

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 

ได้รับรางวัล พระพฤหัสบดี ประจำปี 2566 ระดับภาค 

ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา 

จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา